Skaitmeninė specialioji mokymo priemonė skiriama 1–4 klasių mokiniams, turintiems lietuvių kalbos mokymosi sunkumų.

Atlikdamas interaktyvias užduotis, vaikas ugdosi skaitymo ir rašymo gebėjimus, plečia žodyną, lavina dėmesį, regimąjį suvokimą, atmintį, mąstymą, savistabos įgūdžius.

Užsakovas: Leidykla Šviesa, LT

Pasižiūrėti